İyi Bir Diksiyon yada Konuşmada

Artikülasyonun (Boğumlamanın) Önemi Nedir?

Neden Dil ve Dudak Tembelliği 

En Kritik Mesele?

Klinik Psikolog Ayşe Kayhan'dan

diksiyonun -konuşmanın

hayattaki yerine dair

'Önsöz' gibi cevap!